Jakich działań wymaga przeprowadzenie egzekucji komorniczej z nieruchomości


Egzekucja komornicza, wykonywana na przykład przez tego komornika – komornik-warszawa.info.pl, przybierać może różne formy. Jedną z najczęściej stosowanych jest egzekucja z nieruchomości.

Aby jej dokonać, niezbędne jest wykonanie następujących czynności:

  • wykonanie odpowiedniego wpisu w księgach wieczystych nieruchomości.

  • wycenienie nieruchomości przez upoważnionego do tego biegłego.

  • przeprowadzenie odpowiedniego postępowania licytacyjnego.