Jak zaksięgować delegację?

startup

1) Delegacja będąca podróżą służbową rozliczana jest na postawie biletu, faktury i rachunków za faktycznie poniesione koszty.

2) Jeżeli pracownik nie posiada rachunków to, do rozliczenia kosztów podróży ważne jest również dołączenie pisemnego oświadczenia o dokonanym wydatku i przyczynach braku ewentualnych rachunków.

3) Do rozliczenia dołącza się zarówno bilety kolejowe, autobusowe jak i lotnicze.

Szczegóły na temat rozliczenia delegacji

Księgowanie powinno zostać wykonane w terminie czternastu dni od zakończenia podróży. Niezbędne jest zarachowanie kosztów podróży służbowej, a także wydatków zawiązanych z poniesionymi dodatkowymi stratami, może to być wynajem motelu, taksówki, czy podróż metrem.

Podróże służbowe

W podróże służbowe ujmuje się koszty związane z odbywaniem przez pracowników podróży, zarówno diety, koszty noclegów, przejazdów, a także inne wydatki, które zostały zaakceptowane przez pracodawcę. Nie ma znaczenia, czy dane koszty zostały poniesione przez pracownika, czy przez pracodawcę.